Tha Eng
 
 
บรรยาย หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 (The Royal Police Cadet Academy) 02/06/2559

          เมื่อวันที่ 27 พฤษาคม 2559 Mr.Andrew Smith ผู้อำนวยการพิสูจน์หลักฐานจากอุปกรณ์ดิจิทัล และ อตีด จนท.ตำรวจ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญด้าน Computer Forensicและผู้เชี่ยวชาญประจำ Orion Forensics ได้ไปบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Forensic ณ ห้องบรรยาย คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน นครปฐม (The Royal Police Cadet Academy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2016 Orion Investigation Co., Ltd.