Tha Eng
 
 
ระยะเวลาในการทำ Computer Forensics
 
 
ในการทำ Computer Forensics แต่ละครั้งผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันหลังจากได้รับเครื่องผู้ต้องสงสัย ในการหา Keywords ซอฟท์แวร์จะรันหา Keywords ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาจะขึ้นอยู่กับจำนวน Keywords ซึ่งทุกครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำComputer Forensics จะแจ้งไปยังลูกค้าเพื่อกำหนด keywords ที่สำคัญและคาดว่าจะให้ผลลัพที่ตรงตามความต้องการค้นหามากที่สุดและระยะเวลาในการทำสั้นที่สุด จากประสบณ์การของผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics บางครั้งต้องใช้เทคนิคในการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ถูกต้องและใช้ระยะเวลาไม่นานนัก เช่น keywords ร่วมกับการระบุวันที่หรือขนาดของไฟลล์ในการช่วยค้นหา
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.