Tha Eng
 
 
อบรมหลักสูตร Computer Forensics Awareness and Incident Response Training 27/07/2559

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 Orion Forensics เปิดอบรมหลักสูตร Computer Forensics Awareness and Incident Response Training ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน ให้กับผู้ที่สนใจเข้าอบรม อาทิเช่น จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียล หรือสำนักงานข่าวกรอง รวมถึงในระดับผู้บริหารซึ่งให้ความสนใจเข้าอบรมเช่นกัน เพื่อจะได้วางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและภายในโดยใช้ เทคนิค Computer Forensics ในการตรวจสอบ สืบค้น วิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างถูกวิธีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2016 Orion Investigation Co., Ltd.