Tha Eng
 
 
อบรม Digital Forensics Foundation Training Course -4 Days 09/02/2559

          เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันทธ์ 2559 ที่ผ่านมา Orion Forensics ร่วมกับ บริษัท Mindterra จำกัด จัดอบรมในหัวข้อ "Digital Forensics Foundation Training Course 4 Days" ให้กับเจ้าหน้าที่จากบริษัท Mindterraและลูกค้าของทางมายเทอร่าที่สนใจเข้าอบรมเพื่อปูพื้นฐานเตรียมพร้อมการเป็นนักตรวจสอบ ในองค์กรของลูกค้าเอง ดำเนินการอบรมโดย คุณแอนดรู สมิทธ์-ผู้อำนวยการ Computer Forensics วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลที่มีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอลหรือกำลังคิดที่จะเป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์หลักฐานทางจิตอลรวมถึงเจ้าหน้าที่ IT , It Security ,เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการตรวจสอบหลักฐานจากอุปกรณ์ดิจิตอลในปัจจุบันตลอดจนสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานที่อยู่ในอุปกรณ์ดิจิตอลทุกชนิด รวมถึงสามารถนำหลักฐานที่ได้มานั้น มาวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อเป็นหลักฐานไปสู่ตัวผู้กระทำความผิดได้ต่อไป

 
 
 
 
 
 
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 1601, 2001-2002, 2501 ชั้น 16, 20, 25 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2016 Orion Investigation Co., Ltd.