Tha Eng
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมความสำคัญของการทำ Computer Forensics และอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 14/11/2016
 
ในทุกวันนี้ บริษัทต่างๆต้องเผชิญกับ ภัยคุกคามความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ทั้งภัยคุกคามจากภายนอกและภัยคุกคามที่มาจากภายในระบบเครือข่าย ซึ่งทั้งสองภัยคุกคามนี้นำความเสียหายมาสู่ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร และ ด้านการเงิน ในระหว่างการตรวจสอบนั้น เจ้าหน้าที่ไอที มักจะถูกถามถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ในความเป็นจริงคือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่พบนั้น สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายในอนาคต โดยจะมีการเก็บรวบรวมหลักฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensics Science) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานที่พบสามารถนำมาใช้ในศาล

Orion Forensics นำเสนอหลักสูตร 1 วันสำหรับเจ้าหน้าที่ IT หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมหลักฐาน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรม การเก็บหลักฐานตามนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและวิธีการที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่ออธิบายความหมายของ Computer Forensics, การได้มาซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการทำ Computer forensic ตามแบบที่ผู้เชี่ยวชาญปฎิบัติ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อจะได้วางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ และอบรมการใช้เทคนิคการทำ Computer Forensics เพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างถูกวิธี

ระดับของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงาน IT ขององค์กรต่างๆที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ Computer Forensics และ เทคนิคการทำ Computer Forensics

สถานที่
Bangkok Business Center Building

เวลาที่อบรม
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคาค่าอบรม
9,950 บาท/คน (ไม่รวมภาษี)
 
 
Calendar

Orion Forensics Training Calendar Year 2018

Feb

Arp

Jul

Sep

Nov


09-Feb


27-Arp


06-Jul


14-Sep


06-Nov

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Jan 2018
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company
 8,457.50 Baht (15% Discount) per person.
Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 15th Jan 2018. Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 20th Apr 2018
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person. Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 20th Apr 2018. Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before the 30th Jun 2018
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person. Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 30th Jun 2018. Normal Rate .
**Price excludes vat

 

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Aug 2018 .
1 Pax
9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person. Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 15th Aug 2018. Normal Rate .
**Price excludes vat

 

Early Bird !!

Register and pay before the 15th Oct 2018.
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount)
Saving of 995 Baht
2 Pax from same company 8,457.50 Baht (15% Discount) per person.
Total Saving 1,492.50 Baht

**Register after 15th Oct 2018. Normal rate.   
. **Price excludes vat

 
ขอใบเสนอราคาติดต่อSales&Marketing(คุณน้อง) kunrisa@orioninv.co.th click
 
เนื้อหาในการฝึกอบรมดังนี้
 
 • Introduction
 • FTK Imager
 • About the Course
 • Installing FTK Imager
 • High lights from the 2014 Global Economic Crime Survey
 • Exercise – Previewing Hard Drive
 • What is Computer Forensics?
 • Exercise – Creating Forensic Image
 • Sources of Evidence
 • Exercise – Creating Custom Content Forensic Image
 • Why is Computer Forensics Important to your Organisation?
 • Mounting a Forensic Image
 • The Four Principles of Computer Based Evidence
 • Exercise - Mounting a forensic Image
 • The Forensic Image
 • Memory Capture
 • Cloned Drives
 • Exercise 5.0 – Capturing RAM Memory
 • The Four Levels of Computer Data
 • USB Forensic Bootable Hard Drives
 • The Unallocated Space
 • Exercise 6.0 – Using USB Bootable Drive
 • Types of Data
 • Incident Response
 • Hash Values
 • Responding to Incidents
 • Dates and Times
 • Incident Response Plan
 • Previewing Computer verses Forensic Image
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email : Kunrisa@orioninv.co.th (คุณน้อง)
 
Download PDF Download Forensic Awareness Course Booking Form
 
 
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 1601, 2001-2002, 2501 ชั้น 16, 20, 25 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of