Tha Eng
 
 
พิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลสำหรับนักกฎหมาย
 
 
โอไร้อัน อินเวสทิเกชั่น ( Orion Investigations) ให้บริการทางด้านการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์(Computer Forensics ) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่แรกในเมืองไทยที่ให้บริการด้าน Computer Forensics โดยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กฎหมายหรือทนายในการวิเคราะห์จัดเก็บ หรือกู้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการใช้งานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เราสามารถทำงานร่วมกับทีมกฎหมายหรือแผนก IT ของบริษัทหรือทนาย เพื่อคลี่คลายคดีด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
 
หลายปีที่ผ่านมาคดีโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์หลักฐานในรูปแบบของพยานเอกสาร สำเนาพยานเอกสารจะระบุที่มาของของการค้นพบและแหล่งที่มาของหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาของศาล ทุกวันนี้แทบทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน และจัดเก็บเอกสารต่างๆของบริษัท ข้อมูลธุรกิจที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะถูกจัดเก็บหรือบรรจุใน ไฟล์ที่เรียกว่า ฐานข้อมูล (Databased) ในวันนี้ หลักฐานทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ จะเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางเราขอเสนอการบริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ดังนี้ ;
 
 • ช่วยให้คำปรึกษาคดีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  - ให้คำปรึกษาในการนำคอมพิวเตอร์มาประกอบคดีความ
  - ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการสืบสวนทางเราสามารถให้คำปรึกษาหรือช่วยเก็บข้อมูลที่ต้องการได้

 • ช่วยเก็บข้อมูลหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปนักกฎหมาย ไม่ถนัดในการเก็บข้อมูล หรือตรวจสอบด้วยตัวเอง ทางเรามีเทคนิคในการเก็บข้อมูลซึ่งเรียกว่า Computer Forensics ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ทั่วไปในทางราชการในการเก็บข้อมูลโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานใดภายในเครื่อง
  - วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ได้มาซึ่งสามารถนำไปอ้างอิงประกอบการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้
  - สามารถนำข้อมูลหลักฐานที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสืบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้องได้

 • ข้อมูลที่พบสามารถนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 •  
  พนักงานของเราผ่านการฝึกอบรมอย่างชำนาญช่วยเหลือหรือทำงานกับทนายความเพื่อที่จะให้บริการในการตรวจสอบ ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ต่างๆซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง พนักงานมืออาชีพของเราสามารถวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน จัดเก็บข้อมูลขององค์กร โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานหนึ่งเดียวในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งเรียกว่าการทำ Computer Forensics โดยจะวิเคราะห์ เก็บข้อมูล จากอุปกรณ์ทางดิจิทัลต่างๆ เช่น iPhones , iPads , Memory Sticks, Note books, Laptops, Personal Computer(Pc), Smart Phone
   
  ปรึกษาฟรี 02-714-3801-3 (คุณน้อง)
  บริการ
   
  บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
  ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
  29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
  โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
  อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
  A Member Of
     
  Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.