Tha Eng
 
 
ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
 
 
หลักการสำคัญจะอยู่ที่ “การไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวพยานหลักฐานต้นฉบับ” ซึ่งหมายถึงจะไม่มีการทำให้พยานหลักฐานต้นฉบับได้รับการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ถูกสร้างโดยบุคคลคนอื่นหลังจากเครื่องถูกยึดมาจากผู้ต้องสงสัยเด็ดขาด

การตรวจสอบความถูกต้องของสำเนานี้ใช้การตรวจสอบที่เรียกว่า Error Check Sum ที่สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นได้ซึ่งวิธีการนี้สามารถทำให้รู้ได้ว่าสำเนาหลักฐานนั้นได้มีถูกเปลี่ยนแปลงมากก่อนหรือไม่ โดยการตรวจสอบค่าของ CRC ซึ่งค่านี้จะต้องมีค่าเหมือนกับไฟล์ที่มีต้นฉบับจึงจะถือว่าไฟล์สำเนาดังกล่าวนั้นมีความสมบูรณ์ ซึ่งโอกาศที่ค่า CRC ของแต่ละไฟล์จะเหมือนกันโดยบังเอิญนั้นมีแค่ 1 ใน 4 ล้านเท่านั้นซึ่งทำให้วิธีสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักฐานได้ดีที่สุด

แฮช (hash) คือวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็น “ลายนิ้วมือ”ของข้อมูล ขั้นตอนวิธีของฟังก์ชันแฮชส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งย่อยข้อมูลและการผสมข้อมูลย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเรียกว่า ผลบวกแฮช (hash sum) ค่าแฮช (hash value) รหัสแฮช (hash code) หรือเรียกว่า แฮช (hash) เฉยๆ ก็ได้
 
ค่า Hash ทำให้เราสามารถเช็คไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม ไฟล์นามสกุลต่างๆ ที่คัดลอกมา มีค่า hash ตรงกับไฟล์ต้นฉบับหรือไม่ หากข้อมูลในไฟล์นั้นเหมือนกัน ค่า hash ที่ออกมาก็จะเหมือนกันเสมอ โดยปกติจะมีวิธีการคำนวณหาค่า แต่เราสามารถใช้โปรแกรมในการตรวจสอบได้
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.